Privacybeleid

www.theaterpantalone.nl is eigendom van Stichting Beheer Pantalone.

Dit privacybeleid bepaalt hoe we de informatie verwerken die is verzameld door www.theaterpantalone.nl,  en ook de redenen aangeeft waarom we bepaalde persoonlijke gegevens over je moeten verzamelen. Wij  waarborgen de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonlijke gegevens die je op onze website invult.

Persoonlijke informatie die we verzamelen:

Wanneer je www.theaterpantalone.nl bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over je apparaat, inclusief informatie over je webbrowser, IP-adres, tijdzone, en enkele van de noodzakelijke cookies. Deze cookies kunnen worden teruggevonden in ons cookiebeleid.

Tijdens het gebruik van onze website verzamelen we informatie over de individuele webpagina’s of producten die worden bekeken en via welke websites of zoektermen je naar de site verwezen bent. Deze data zijn geanonimiseerd. Daarnaast verzamelen we informatie en persoonlijke gegevens die je ons verstrekt (inclusief naam, achternaam, adres, betalingsinformatie, enz.) tijdens het invullen van formulieren of transacties die plaatsvinden op onze website.

Waarom verwerken we je gegevens?

De veiligheid van onze klantgegevens is belangrijk en we verzamelen alleen absoluut noodzakelijke gegevens om de functionaliteit van onze website te verbeteren of betalingen en bestellingen te verwerken. De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie vast te stellen over het gebruik van de website. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd dat het een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

Je kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of zonder enige informatie vrij te geven. Als je echter enkele functies van de website wilt gebruiken, of als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere details wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kun je ons persoonlijke gegevens verstrekken, zoals je e-mailadres, voornaam, achternaam, woonplaats.

Je kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke gegevens te verstrekken, maar dan kun je mogelijk niet gebruikmaken van enkele functies van deze website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via info@theaterpantalone.nl.

Je rechten:

Als je uit Europa komt, heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

  • Het recht om geïnformeerd te worden.
  • Het recht op toegang.
  • Het recht op rectificatie.
  • Het recht om te wissen.
  • Het recht om de verwerking te beperken.
  • Het recht op gegevensportabiliteit.
  • Het recht om bezwaar te maken.
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Als je dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Links naar andere websites:

Onze website kunnen verwijzingen bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Hou er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke andere websites of hoe zij met persoonsgegevens omgaan. We raden je aan om hiervan op de hoogte te zijn wanneer je onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die mogelijk persoonlijke informatie verzamelt.

Informatiebeveiliging:

We beveiligen de informatie die je verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We nemen redelijke administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om je te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens onder onze controle en bewaring.

Juridische openbaarmaking:

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan ​​door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een vergelijkbare juridische procedure, en wanneer we geloven te goeder trouw dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, je veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Contactinformatie:

Als je contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid, of als je contact met ons wilt opnemen over enige kwestie met betrekking tot individuele rechten en je persoonlijke informatie, kun je een e-mail sturen naar info@theaterpantalone.nl.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

U-pas en Nieuwegein Stadspas

Bij een aantal voorstellingen is het mogelijk om korting te krijgen via de U-pas en de Nieuwegein Stadspas

Het U-paslogo staat dan bij de aankondiging van de voorstellingen. Je krijgt dan het toegangskaartje voor de helft van de prijs! (tenzij een andere korting staat vermeld). Bij de voorstellingen waar het U-pas logo bij staat krijgen ook houders van een Nieuwegein Stadspas korting!

Hoe maak ik gebruik van deze korting?

Je reserveert via deze website de kaartjes voor de voorstelling. De normale prijs wordt berekend. Bij het veld met opmerkingen noteer je: korting met U-pas. Of korting met Nieuwegein Stadspas. Je rondt de bestelling verder af en rekent het volledige bedrag af.

Voor aanvang van de voorstelling meld je je bij de kassa van Theater Pantalone. Voor iedere persoon waarvoor je korting hebt aangevraagd en laat je de bijbehorende U-pas of Nieuwegein Stadspas zien. Je krijgt de korting terug van onze vrijwilliger achter de kassa.

Let op: Zonder het tonen van de passen kan geen korting worden gegeven